Rajapinnat ylittävää tukea®

Välitunnin OTE-työskentelyn® avulla ehkäistään koulupudokkuutta. Palvelua tarjotaan nivelletysti sosiaali- ja sivistystoimen sekä psykiatrian poliklinikan kentillä lapsen rinnalla kulkien.