Rajapinnat ylittävää tukea

Mitä?

Rajapinnat ylittävää tukea lasten, nuorten ja perheiden auttamiseksi vaikeassa elämäntilanteessa.

Miten?

Moniammatillinen yhteistyö ruohonjuuritasolla sekä menetelmien niveltäminen auttamistyössä.

Miksi?

Oikein ajoitetun moniammatillisen tukityöskentelyn avulla elämänhallinnan taitoja arkeen.