Neuropsykiatrinen valmennus

Välitunti Oy tarjoaa neuropsykiatrista valmennusta haasteisiin, jotka liittyvät lapsen tai nuoren neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin tai henkilökohtaisen muutoksen ja kasvun kehittämiseen. Se voi olla myös suorituksen/taidon parantamista esimerkiksi koulutyöhön, ihmissuhteisiin tai arjenhallintaan liittyen.

Neuropsykiatriset valmentajat tapaavat lasta yleensä 1-2 kertaa viikossa siten, että tapaamiskertoja tulee yhteensä 8-12. Valmennus suunnitellaan yksilöllisesti kunkin henkilön tarpeita vastaavaksi ja mahdollisimman myönteisen kehittymisen tukemiseksi.

Neuropsykiatrinen valmennus soveltuu hyvin neuropsykiatristen oireyhtymien (mm. ADHD, Asperger, ADD, Tourette) aiheuttamien vaikeuksien käsittelyssä, mutta se soveltuu myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Nepsy-Perhevalmennuksesta hyötyvät perheet, joissa useammalla perheenjäsenellä tai vanhemmalla on jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä. Perhevalmennuksesta on apua myös perheille, joilla on vaikeuksia selviytyä arjessa päihde-ja/tai mielenterveysongelman takia. Työskentelyn tavoitteena on löytää yhdessä perheen kanssa juuri heille sopivat keinot arjen sujumiseksi ja vanhemmuuden avuksi. Nepsy-Perhevalmennus etenee prosessina, jossa edetään pilkotuin osatavoittein kohti perheen voimavarojen lisääntymistä ja arjen hallinnan vahvistumista. Perhevalmentaja toimii perheen omissa toimintaympäristöissä.