OTE®-työskentely

Välitunnin ja eri ammattitahojen yhteistyössä luoman OTE®-työskentelyn avulla kehitetään moniammatillista yhteistyötä lapsen tai nuoren ja koko perheen sekä muun auttajaverkoston kanssa. Työskentelyä tehdään yhteistyössä lastensuojelun, lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä opetustoimen välillä. Työskentelyssä on mukana voimakkaasti pedagoginen tuki lapsen tai nuoren koulunkäyntiin. Koulunkäynnin tukemisen ja lastensuojelun sekä hoitotahon tuen niveltäminen luovat pohjaa lapsen/nuoren minäkuvan eheytymiselle. OTE®-työskentelyä tehdään lastensuojelun avohuollon tukitoimena. OTE®-työskentelyn avulla perheet ovat saaneet tarvittavan avun tilanteissa, joissa perinteiset lastensuojelun avohuollon tukitoimet eivät ole tuottaneet haluttuja tuloksia, mutta sijoituksenkaan kriteerit eivät täyty.

Lapsen/nuoren haasteet ja oirehdinta näkyy kaikilla kentillä, joissa hän toimii. Tämän takia tukea (OTE®) annetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena lapsen/nuoren ja perheen elinpiiriin sekä koulunkäyntiä tuetaan laaja-alaisen erityisopettajan näkökulmasta. Työskentelyssä on olennaista, että vanhempia ja auttajaverkostoa pidetään ajantasalla siitä, mitä elämänhallinnan taitoja lapsen/nuoren kanssa harjoitellaan. Toimintamme on tarkasti suunniteltua ja räätälöimme työskentelymenetelmät aina lapsen/nuoren ja perheen mukaan tapauskohtaisesti.