Perhearviointi

Perhearviointi on perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Perhearviointimenetelmä tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen. Sen avulla työntekijä pystyy yhdessä perheen kanssa käydyistä keskusteluista, perhetehtävistä ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta löytämään perheen vahvuudet ja vaikeudet. Perhearviointiin sisältyvät menetelmät auttavat työntekijää ja itse perhettä edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta. Perhearvioinnin kautta on mahdollista arvioida niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita.
Menetelmä pohjautuu perheen osallisuuteen, jossa järjestelmällisesti paneudutaan jokaisen perheenjäsenen kuulluksi tulemiseen.

Perhearviointimenetelmä pitää sisällään:

  • Työskentelyn pohjana on perheen toimintakehämalli, jonka avulla tarkastellaan arkea ja perheen ominaisluonnetta. Työskentelyssä on mahdollista tarkastella kaikkia toimintakehän osa-alueita tai yhdessä suunnitellen vain osaa teemoista. Työskentelyn aikana menetelmässä käytetään perheelle soveltuvia työkaluja sekä perhetehtäviä.
  • Menetelmään kuuluvien arviointiasteikkojen ja mittareiden avulla perheenjäsenet ja työntekijä pystyvät arvioimaan perheen vahvuuksia ja vaikeuksia.
  • Työskentelyn kokonaisuudesta kootaan perhearvio vahvuuksista ja vaikeuksista sekä suunnitelma jatkotyöskentelystä.

Perhearviointimenetelmä on jo itsessään perhettä kuntouttava prosessi.
Perhearviontimenetelmä-kokonaisuus koostuu noin kolme kuukauden työskentelymallista, jossa tapaamiset ovat kerta viikossa. Räätälöidyllä perhearviointityöskentelymallissa perheen tapaamiset ovat kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa.