Ainoastaan sydämellä näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. – Pikku Prinssi

Perhetyö

Tuotamme perhetyön palveluita kunnille. Välitunnin perhetyötä tehdään yhdessä kunnan oman palveluntuotannon osana.

Perhetyön palvelumme piiriin ohjautuvat perheet sekä lapset ja nuoret, jotka eivät täytä lastensuojelun asiakkuuden kriteerejä. Työn painopiste on vahvasti ennalta ehkäisevä.

Toiminnallisten tapaamisten kautta luomme lapselle suhdetta turvalliseen aikuisuuteen, joka mallintaa toiminnassaan asiakkaille elämänhallinnan taitoja. Toiminta tapahtuu asiakkaan omassa elinpiirissä ja sellaisten toimintojen kautta, joita tuettavalla on mahdollisuus ylläpitää työskentelyn päättymisen jälkeen.