Rajapinnat ylittävää tukea™

Välitunti Oy:n OTE-työskentely® -mallin avulla ehkäistään koulu- ja jatko-opintopudokkuutta. Palvelua tarjotaan nivelletysti sosiaali- ja sivistystoimen sekä psykiatrian poliklinikan kentillä lapsen rinnalla kulkien.