Perhetyö

Tuotamme perhetyön palveluita kunnille omana palveluna tai yhdessä kunnan oman palveluntuotannon osana. Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä se vaadi lastensuojelun asiakkuutta.

Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Työn painopiste on vahvasti ennalta ehkäisevä ja se on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.

Perhetyön avulla:

  • Tuetaan vanhemmuutta,
  • ohjataan lasten hoidossa ja kasvatuksessa,
  • ohjataan kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan,
  • vahvistetaan perheen toimintakykyä ja
  • tuetaan perheen vuorovaikutustaitoja.

Työskentely tapahtuu asiakkaan omassa elinpiirissä ja sellaisten toimintojen kautta, joita perheellä on mahdollisuus ylläpitää työskentelyn päättymisen jälkeen. Työskentely pitää sisällään asiakkaan ja vanhempien yksilö- sekä yhteistapaamisia sekä verkostoyhteistyön.

Perhetilanteen kokonaisuus määrittää työskentelyn intensiteetin ja työskentelyajan. Keskimääräinen työskentelyaika on 3kk-1 vuotta.