Ainoastaan sydämellä näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. – Pikku Prinssi

Sivistystoimen palvelut

Välitunnin laaja-alainen erityisopettaja sekä erityisopettaja voi toimia kunnan oman opetushenkilöstön resurssihenkilönä. Perus- ja ammatillisen opetuksen erityisopetustunteja voidaan pitää yksilö- tai pienryhmäopetuksena koulu- tai vapaa-aikana.

Tuotamme koulujen pienryhmiin myös ART(Agression Replacement Training®)-ryhmiä. Menetelmän avulla nuori oppii konkreettisesti uusia toimintamalleja, jotka siirtyvät arkeen.

Välitunnin OTE®-työskentely soveltuu tukimuodoksi erityisesti oppilaille, joilla on opiskeluissaan isoja haasteita myös vapaa-aikana. OTE®-työskentelyssä laaja-alaisen erityisopettajan koulunkäynnin tuki yhdistyy lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen/nuoren vapaa-ajan tukemiseen erityistason ammatillisen tukihenkilön/perhetyöntekijän ohjauksessa. Rajapinnat ylittävällä tuella on mahdollisuus vaikuttaa tehokkaammin asiakkaan elämäntilanteeseen.