Jälkihuolto

Lapsella tai nuorella on oikeus jälkihuoltoon, kun sijaishuolto päättyy – viimeistään nuoren täyttäessä 18 vuotta. Jälkihuollon järjestämisestä vastaa asuinkunta ja velvollisuus sen järjestämiseen päättyy nuoren täyttäessä 25 vuotta. Jälkihuollon palvelut rakennetaan aina lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Jälkihuollon palvelua käynnistettäessä järjestetään neuvottelu, jossa kartoitetaan nuoren tilanne ja tarpeelliset tukitoimet sekä tavoitteet. Nuorelle nimetään oma työntekijä, jonka kanssa suunniteltuja ja sovittuja toimia aletaan toteuttaa.  Toiminnan toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti yhdessä viranomaistahon kanssa. Tarvittaessa tehdään muutoksia ja asetetaan uusia tavoitteita. Usein alkuvaiheessa työskentely on intensiivisempää ja sen jälkeen sitä voidaan suunnitellusti vähentää nuoren taitojen ja toimintakyvyn kehittyessä.

Jälkihuoltotyöskentely sisältää:

 • Nuoren tulevaisuuden toiveiden ja tarpeiden hahmottamista yhdessä,
 • psykososiaalisen tuen antamista; henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitoihin,
 • yhteiskunnan palveluihin ohjaamista,
 • ohjausta omien voimavarojen löytämiseksi,
 • apua asunnon hankkimiseksi, esim. Omille®-palvelu,
 • tukea koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen,
 • tukea työllistymiseen,
 • ohjausta suunnitelmalliseen rahankäyttöön,
 • tukea harrastuksiin,
 • loma- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoamista sekä
 • vertaistukiryhmään osallistumisen mahdollistamista.