Menetelmät

Välitunnin tukityöskentelyn viitekehyksenä toimii strukturoitu Löytöretki-työskentely® -malli, jossa eri menetelmien kautta eheytetään asiakkaiden minäkuvaa heidän omassa toimintaympäristössään. Tarjoamme tukityöskentelyn osana tai omana erityispalveluna mm. neuropsykiatrista valmennusta, perhearviointia, OTE®-työskentelyä ja sosiopedagogista hevostoimintaa sekä Aggression Replacement Training® (ART) –menetelmää.

Räätälöimme palvelumme asiakaskohtaisesti ja käytämme toiminnassa paljon erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Työstämme lapsen/nuoren kanssa Löytöretki-kansiota yhteiseltä taipaleeltamme. Siihen työstetään kirjallista materiaalia ja valokuvien avulla dokumentoidaan asiakkaan kehitystä. Se toimii tarkoituksenmukaisesti myös itsearviointimenetelmänä. Löytöretki-kansio jää työskentelyn jälkeen lapselle. Valokuvien käyttö toiminnassa on keskeistä, sillä ne luovat konkreettisesti ja mielikuvina myönteistä käsitystä itsestä. Edellä mainittu toiminta sisältyy kaikkiin tuottamiimme tukitoiminnan palveluihin.