Ainoastaan sydämellä näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. – Pikku Prinssi

Lastensuojelu

Välitunti tarjoaa kunnille innovatiivisia lastensuojelupalveluita. Lastensuojelun palvelumme on räätälöity lapsille, nuorille ja perheille, joilla on haasteita senhetkisessä elämäntilanteessa. Tukityöskentelyä tehdään lastensuojelun avohuollon tukitoimena lasten, nuorten ja perheiden omassa elinpiirissä. Tavoitteena on yhteistoiminnassa omaksuttujen elämänhallinnan- ja omantoiminnanohjauksen taitojen siirtyminen heidän arkeensa tukisuhteen aikana. Tukityössä eheytetään ja aktivoidaan lasta, nuorta ja perhettä heidän arjessaan ja tehdään näkyväksi heidän olemassa olevia voimavarojaan erilaisten menetelmien kautta.

Lastensuojelun palveluitamme

  • Ammatillinen tukihenkilötoiminta
  • Vaativa erityistason ammatillinen tukihenkilötoiminta
  • Tehostettu perhetyö
  • Jälkihuolto
  • OTE-työskentely®
  • OMILLE® – tuettu asuminen