Aggression Replacement Training® (ART)

ART on monikanavainen menetelmä, jossa konkreettisesti opitaan sosiaalisia taitoja,
vihanhallintaa ja moraalista päättelyä. ART-ryhmätoiminnasta hyötyvät nuoret, joilla esiintyy paljon ei-toivottua käyttäytymistä niin vapaa-ajalla kuin koulussakin. ARTissa uudet käyttäytymismallit opitaan korvaamaan aiempia käytössä olleita malleja. Menetelmässä olennaista on tunnistaa käyttäytymisen laukaisijat (ulkoiset tapahtumat ja sisäiset arviot) ja vihjeet. Lapsi/nuori oppii ryhmässä keinoja ja taitoja rauhoittaa itsensä sekä arvioida tulevan toimintansa seuraksia.

Tuotamme ART-ryhmiä sosiaali- ja sivistystoimen asiakkaille. Ryhmien koko on 4-6 henkilöä. Voimme räätälöidä menetelmästä kokonaisuuden myös yksilökohtaisesti lapselle tai nuorelle. Tällöin lapsi tai nuori on yleensä Välitunnin erityistason ammatillisen tukihenkilötoiminnan tai OTEtyöskentely® -tukitoimintamme piirissä.

A

Mitä tapahtui?

B

Mitä sinä teit?

C

Mitä seurasi?