Nuotti-valmennus

Valmennus on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus. Valmennettavalla on mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa sekä matkakorvauksia Kelalta.

Valmennuksen tavoitteena on, että nuoren käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan. Valmennuksen aikana nuori ottaa askeleita kohti opiskelu- ja työelämää. Valmennuksessa nuori työskentelee henkilökohtaisen NUOTTI-valmentajan kanssa. Valmennukseen voi hakeutua ilman todettua sairautta, eikä lääketieteellistä selvitystä terveydentilasta tarvita. Voit hakea valmennusta, jos olet 16–29-vuotias ja tarvitset tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen.

Tilanteesi voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

  • et ole vielä löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa
  • opiskelusi on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä
  • tulevaisuuden suunnitelmasi ovat vielä epäselvät, ja tarvitset apua niiden selkiyttämiseen.

Jos tavoitteellinen valmennuksellinen kuntoutus ei ole vointisi tai toimintakykysi vuoksi ajankohtaista, selvitä ensin muita kuntoutusvaihtoehtoja. Ota tarvittaessa yhteyttä Kelaan kuntoutusvaihtoehtojen selvittämiseksi.

Valmennuksen tavoitteet NUOTTI-valmennuksessa

  • tunnistat omia vahvuuksiasi, voimavarojasi ja taitojasi
  • opit, kuinka voit hyödyntää voimavarojasi arjessa, opiskelussa, työssä ja työnhaussa
  • kehität elämänhallintataitojasi (esimerkiksi itsestä ja raha-asioista huolehtiminen, arkirutiinien hoitaminen)
  • kehität työelämään liittyviä valmiuksiasi
  • saat tietoa erilaisista opiskelu-, työ- ja kuntoutusmahdollisuuksista
  • teet opiskeluun tai työelämään liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia
  • saat käyttöösi tukiverkoston ja palveluja, joiden avulla pääset etenemään kohti tavoitteitasi.

Valmennuksen sisältö ja toteutus

NUOTTI-valmennus koostuu sinun ja NUOTTI-valmentajasi henkilökohtaisista tapaamisista. Tapaamisia on enintään 20, ja yksi tapaaminen kestää tunnin. Valmentajasi pitää sinuun säännöllisesti yhteyttä, ja saat häneltä apua myös mieltäsi askarruttaviin käytännön asioihin. Hän voi tulla mukaasi asioimaan esimerkiksi Kelaan, TE-toimistoon tai lääkäriin.

Valmennukseen sisältyy myös verkostoyhteistyötä tahojen kanssa, jotka ovat tavoitteidesi saavuttamisen kannalta tärkeitä. Valmennus toteutetaan 5 kuukauden aikana sen alkamisesta. Jos osallistut samaan aikaan esimerkiksi muuhun kuntoutukseen tai työtoimintaan, voidaan valmennus toteuttaa 10 kuukauden aikana.

Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Voit saada nuoren ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa.

Kysy lisää

Välitunnin NUOTTI-valmennuksesta voi olla yhteydessä palveluvastaava Sanna Seppään p. 044 984 3048.

NUOTTI-valmennuksen palveluntuottajat

Katso tiedot NUOTTI-valmennusta tarjoavista palveluntuottajista. Etsi palveluntuottajaa, jolla on oikeus antaa ammatillista kuntoutusta.