SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN
TUKIPALVELU

Tarjoamme syömishäiriötä sairastavalle ja sairaudesta kuntoutuvalle moniammatillista tukipalvelua.

SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN TUKIPALVELU VOI SISÄLTÄÄ TUKEA…

  • Ruokailuissa niin kotona, kuin koulussa tai työpaikalla

  • Kaupassa käyntiin

  • Positiivisen kehosuhteen rakentamiseen

  • Mielekkään vapaa-ajan ja harrastuksen etsimiseen

  • Kaverisuhteisiin

  • Opintoihin ja työelämään

  • Verkostoyhteistyöhön

Työskentely on auttanut näkemään omaa tilannetta realistisesti ja saanut omaa ruokasuhdetta vapaammaksi, kun on käyty syömässä kahviloissa ja tekemään kaupassa valintoja terveen mielen puolesta. Vaikeiden ajatusten ja tunteiden käsittely on lisännyt terveitä ja hyviä ajatuksia.

Terapian ohella tukityö on ollut hyvää, koska tapaamisilla on ollut niin paljon toiminnallisuutta.

Pyrimme luottamukselliseen tukisuhteen rakentamiseen ratkaisu- ja voimavaralähtöisesti. Tukityöskentelyä toteutetaan asiakaslähtöisesti ja siellä missä arkea eletään.

Tukipalvelu voi olla ammatillista tukihenkilötyöskentelyä tai tuetun asumisen palvelua iästä riippumatta. Ajatuksenamme on, että syömishäiriöstä ei tarvitse kuntoutua yksin.

Olemme kokeneet, että parhaimmat edellytykset asiakkaan kuntoutumiseen antaa kaikinpuolinen avoimuus, luottamuksellisuus ja tiivis yhteistyö ympärillä olevan verkoston kanssa mikäli asiakas on itse tähän valmis. Mikäli asiakkaalla ei ole vielä hoitokontaktia ja hän hyötyisi siitä, motivoimme häntä ottamaan myös hoitokontaktin tarjoaman tuen vastaan.

Työskentelyllä pyritään omien voimavarojen ja vahvuuksien vahvistamiseen asiakkaan rinnalla kulkien. Hyödynnämme työskentelyssä ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä. Tarjoamme myös syömishäiriöaiheista koulutus- ja konsultaatiopalvelua.

MONIAMMATILLINEN TYÖRYHMÄMME

Työryhmämme mahdollistaa haastavassa elämäntilanteessa olevien lasten, nuorten ja perheiden tukityön toteuttamisen laaja-alaisesti ja moniammatillisesti. Meillä on osaamista lapsi- perhepalveluista, erityisopetuksesta ja psykiatrisesta hoitotyöstä. Näin rajapinnat ylittävä tuki on mahdollista toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Kysy lisää ja ota yhteyttä!

Sanna Seppä

Sanna Seppä

044 984 3048

sanna.seppa@valitunti.fi

Tanja Lehtinen

Tanja Lehtinen

044 980 2249

tanja.lehtinen@valitunti.fi