Neuropsykiatrinen perhevalmennus

Neuropsykiatrinen perhevalmennus on tarkoitettu avuksi ja tueksi silloin, kun vanhemmalla/lapsella tai useammalla perheenjäsenellä on jokin
neuropsykiatrinen oireyhtymä kuten ADHD/ADD tai autismin kirjon erityispiirteitä. Perhevalmennusta voidaan tarjota myös päihde- tai mielenterveyskuntoutujille. Neuropsykiatrinen perhevalmennus on ratkaisukeskeinen ja tavoitteellinen työskentelykokonaisuus, jota toteutetaan perheen omassa toimintaympäristössä. Perheenjäsenet ovat oman arjen asiantuntijoita ja he saavat apua sinne missä ongelmat ilmenevät. Valmennuksen aikana perheen arjen- ja elämänhallinta, ihmissuhdetaidot ja perheenjäsenten itsetunto vahvistuu. Tavoitteet ja työskentelyteemat määrittyvät kunkin perheen omaan kokonaistilanteeseen. Valmennuksessa perhettä ohjataan omaksumaan tarkoituksenmukaisia kasvatusmalleja sekä katkaisemaan negatiivinen kierre perheen arjessa. Neuropsykiatrinen perhevalmennus on prosessi, jossa tehdään näkyväksi perheen ja sen yksilöiden vahvuuksia. Valmennuksen aikana harjoitellaan keinoja arjen haasteiden voittamiseksi. Psykoedukaatio kuuluu keskeisenä osana työskentelyyn perheen tarpeen mukaisesti.Työskentely etenee osatavoite kerrallaan ja sen vaikuttavuutta arvioidaan vaiheittain:

  • Motivoidaan perhe mukaan valmennusprosessiin,
  • kartoitetaan alkutilanne,
  • perheen vahvuudet ja voimavarat tehdään näkyviksi,
  • asetetaan tavoitteet ja pilkotaan ne osatavoitteiksi.

Valmennuksessa käytetään eri menetelmiä perheen tarpeen mukaisesti:

  • Perheelle annetaan yhteisesti suunnitellut tehtävät ja harjoitukset,
    joiden onnistumista perhe arvioi työntekijän kanssa tapaamiskerroilla,
  • opetellaan pois ei-toivotuista käyttäytymismalleista ja
  • mitataan valmennuksen vaikuttavuutta säännöllisesti

Perhevalmennuksen loputtua aloitetaan seurantavaihe, jotta varmistetaan opittujen toimintamallien siirtyminen perheen arkeen. Perhetilanteen kokonaisuus määrittää työskentelyn intensiteetin ja työskentelyajan. Keskimääräinen työskentelyaika on 6kk-1,5 vuotta.