Rajapinnat ylittävää tukea

Yrityksen kolme tärkeintä arvoa

1. Inhimillisyys

2. Luotettavuus

3. Tasa-arvo

Miten arvot näkyvät käytännön toiminnassa?

1. Työtä tehdään ihminen ihmiselle

Työskentelemme haastavassa elämäntilanteessa olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Työskentelyn lähestymistapa tulee olla asiakasta arvostava ja kunnioittava. Tukityötä tehdään ruohonjuuritasolla, lähtökohtaisesti samalla tasolla asiakasperheiden kanssa. Samasta tasosta tullut tuki ja ohjaus otetaan asiakasperheissä paremmin vastaan kuin ylhäältä käsin auktoriteettina tullut ohjaus. Asiakasperhettä myös autetaan konkreettisesti käytännön toimilla. Tukityöskentelyä tehdään voimavaralähtöisesti. Voimavarojen esille tuomisen kautta asiakkaana lapset/nuoret/perheet eheytyvät ja saavat voimautuvia kokemuksia. Tämän prosessin kautta myös tukityön tilaaja ja maksaja kokee työmme tarkoituksenmukaiseksi ja tehokkaaksi, mutta ennen kaikkea inhimilliseksi asiakkaita arvostavaksi toiminnaksi.

2. Kunnan tilatessa tukityön, he voivat luottaa yrityksen ammattitaitoon.

Tukityötä tehdään ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti. Tilaaja saa asiakastyön tilattuaan käyttöönsä yrityksen moniammatillisen työryhmän, joka konsultoi kunnan työyhteisöä tarvittaessa. Kunnan kanssa toimiessa yrityksen toiminta on läpinäkyvää. Tätä kuntien työryhmät arvostavat. Samoin asiakasperheiden kanssa toimittaessa luotettavuus on tärkeä arvo. Ilman asiakkaan ja työntekijän välistä luottamusta eheytymisprosessia ei pääse syntymään. Perheiden kanssa toimiessa läpinäkyvyys on ensiarvoisen tärkeää. Pidämme tärkeänä perheen osallisuutta tukitoiminnassa ja sen arvioinnissa.

3. Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasavertaisina toimijoina.

Asiakasperheet tulevat erilaisista haasteellisista elämäntilanteista. Auttamistyön lähtökohtana on kunnioittaa tasa-arvoisesti henkilöitä, jotka ovat tukemme piirissä.