Perhearviointimenetelmä

Perhearviointi on Mielenterveysseuran Suomeen tuoma perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Perhearviointimenetelmä tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen. Sen avulla työntekijä pystyy yhdessä perheen kanssa käydyistä keskusteluista, perhetehtävistä ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta löytämään perheen vahvuudet ja vaikeudet. Perhearviointiin sisältyvät menetelmät tehtävineen auttavat työntekijää ja itse perhettä edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta. Perhearvioinnin kautta on mahdollista arvioida niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita.

Menetelmä pohjautuu perheen osallisuuteen, jossa järjestelmällisesti paneudutaan jokaisen perheenjäsenen kuulluksi tulemiseen. Työskentely kestää noin kolme kuukautta.

Menetelmä pitää sisällään:

  • Työskentelyn pohjana toimii perheen toimintakehämalli, jonka avulla tarkastellaan perheen arkea ja sen ominaisluonnetta. Työskentelyssä on mahdollista tarkastella kaikkia toimintakehän osa-alueita tai yhdessä suunnitellen vain osaa teemoista. Työskentelyn aikana menetelmässä käytetään perheelle soveltuvia työkaluja sekä perhetehtäviä.
  • Menetelmään kuuluvien arviointiasteikkojen ja mittareiden avulla perheenjäsenet ja työntekijä pystyvät arvioimaan perheen vahvuuksia ja vaikeuksia.
  • Työskentelyn kokonaisuudesta kootaan perhearvio vahvuuksista ja vaikeuksista sekä suunnitelma jatkotyöskentelystä.

Perhearviointimenetelmä on jo itsessään perhettä kuntouttava prosessi.