OMILLE® – tuetun asumisen palvelu

OMILLE®- palvelu on nuoren tai nuoren aikuisen omaan kotiin tai tukiasuntoihimme tarjottava tukipalvelu.

Tukiasunnot on tarkoitettu itsenäistyville, tukea tarvitseville ja asunnottomille 16-30 -vuotiaille nuorille ja perheille. Kohderyhmänä ovat itsenäistyvät nuoret, jälkihuoltonuoret, lastensuojelun avohuollon asiakkaat, nuoret äidit/perheet, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat.

Tukiasuntoihin ja omaan kotiin räätälöidään palveluita asiakkaan arjenhallinnan tueksi.

Palvelumme on kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea ja ohjausta asiakkaan arkeen ja asumiseen. Räätälöimme palvelumme asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa tehdään palvelusuunnitelma, johon määritellään tavoitteet, tuen sisältö ja määrä.

Toimintamme viitekehyksenä on palveluohjaus. Työskentelyssämme olennaisinta on asiakkaan ja työntekijän luottamussuhde, rinnalla kulkeminen sekä asiakkaan etua korostava työtapa.

Palveluohjauksemme tavoitteena on koota nuorelle tarvittavat palvelut sekä neuvoa ja ohjata niiden käytössä. Työskentelyssämme pyrimme herättämään nuoressa oivalluksia ja aktivoimaan hänen omia voimavarojaan. Tavoitteena on nuoren toimintakyvyn, vastuullisuuden sekä omatoimisuuden vahvistaminen.

OMILLE® – tuetun asumisen palvelu sisältää:

 • Palveluohjausta sosiaali-terveyspalvelujen käyttämisessä.
 • Yksilöllinen tuki ja ohjaus sekä valvonta(esim. vuokranmaksut, asumishäiriöt ja asunnon kunto)
 • Mieleiseen vapaa ajan toimintaan tukeminen.
 • Luottamukselliset keskustelut.
 • Asiakaskohtaiseen tarvittavaan kuntoutukseen ohjaaminen.
 • Verkostotyöskentely.
 • Asiakkaan luona käydään 1-7 kertaa viikossa tuen tarpeen mukaan sekä puhelinkontaktit.
 • Ohjaaminen   asumisessa ja rahankäytössä.
 • Arkitoimintojen opettelua.
 • Asumisen ja arjen sujumisen arviointia.
 • Motivointia opiskeluun ja käytössä OTE-työskentely® –malli.
 • Työelämään tai päivätoimintaan tukeminen ja siihen ohjaaminen.
 • Tarvittaessa opiskelupaikan, työn tai kuntouttavan työn hakeminen.
 • Yhteistyö eri hoitotahojen kanssa.