Koulutus- ja konsultaatiopalvelut

Kunnan oman paikallisen toimijapolun rakentaminen koulupudokkuusuhan alla oleville lapsille ja nuorille.

Välitunti Oy:n koulutuspaketin tavoitteena on kehittää kunnan käyttöön paikallinen toimintamalli koulupudokkuuden ennaltaehkäisyyn. Tämä kehittämishanke räätälöidään ja toteutetaan prosessina kunkin paikkakunnan tarpeiden mukaisesti.  Koulutuksessa keskiössä on keskeisten toimijoiden mukaan saaminen ja osallistaminen toimintamallin kehittämiseen.

Kehittämiskoulutukseen sisältyy:

  • Jo olemassa olevien toimivien käytänteiden kartoitus ja haasteiden nimeäminen,
  • Keskeisten paikallisten eri sektoreiden toimijoiden kokoaminen esim. sosiaali- ja sivistystoimi sekä lasten ja nuorten psykiatria. Motivointi yhteiseen kehittämiseen oman kunnan palveluiden kanssa. Ks. kaavio 1.
  • Kartoitetaan toimialueittain työntekijöiden kanssa koulupudokkuuteen liittyviä kokonaisuuksia
  • Laaditaan suunnitelma jatkotyöskentelylle
  • Luodaan kunnan omiin tarpeisiin soveltuva toimintamalli koulupudokkuuden ennaltaehkäisyyn

KOULUTUSPALVELUT

Kunnan oman paikallisen toimijapolun rakentaminen koulupudokkuusuhan alla oleville lapsille ja nuorille.