Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on räätälöityä, verkostoitunutta ja psykososiaalisesti perhettä tukevaa työskentelyä. Tuotamme tehostetun perhetyön palveluita kunnille omana palvelukokonaisuutena tai yhdessä kunnan oman palveluntuotannon osana. Tehostettu perhetyö on suunnattu lapsiperheille, joissa on erityistä huolta lapsen kehityksen ja kasvun vaarantumisesta. Asiakkaaksi ohjaudutaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta. Työn painopiste on korjaava ja se on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Tukitapaamisia on perheen kanssa useamman kerran viikossa.

Työn tavoitteena on perheen itsenäisen toimintakyvyn, vuorovaikutuksen ja elämänhallinnan lisääminen. Työskentely tapahtuu työntekijän rinnalla kulkien asiakkaan ja perheen omassa elinpiirissä ja sellaisten toimintojen kautta, joita perheellä on mahdollisuus ylläpitää työskentelyn päättymisen jälkeen. Perhettä tavataan eri kokoonpanoilla. Yhteistyö perheen viranomaisverkostojen, kuten koulujen ja psykiatrisen hoitotahon, kanssa on tärkeä osa työskentelyä.

Tehostetun perhetyön avulla:

  • Tuetaan vanhempaa lapsen kasvun, kehityksen ja kasvatuksen osa-alueissa,
  • teemoitetaan vanhemmuuden eri osa-aluieta ja vahvistetaan jo olemassa olevia vahvuuksia,
  • etsitään yhdessä sopivia keinoja riittävän vahvaan vanhemmuuteen,
  • vahvistetaan arkistruktuuria ja lisätään perheen arjen hallinnan taitoja,
  • suunnataan pois negatiivisesta toiminta- ja vuorovaikutuskierteestä,
  • ohjataan perheen sisäistä vuorovaikutuskulttuuria myönteiseen suuntaan
  • Vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä suhdetta,
  • mahdollistetaan vanhemman voimavarojen lisääntyminen ja
  • lisätään perheen toimintakykyä ja perheenjäsenten hyvinvointia.

Perhetilanteen kokonaisuus määrittää työskentelyn intensiteetin ja työskentelyajan. Keskimääräinen työskentelyaika on 9kk-1,5 vuotta.