Palvelut

Välitunti Oy tuottaa innovatiivisia palveluita kunnille lasten, nuorten ja perheiden auttamiseksi haastavassa elämäntilanteessa. Toimimme yhdessä muun auttajaverkoston kanssa tarjoamalla rajapinnat ylittävää tukea. Tuotamme sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita, lastensuojelupalveluita ja Omille®– tuetun asumisen palvelua sekä palveluita sivistystoimille. Teemme myös tiivistä yhteistyötä lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa. Erityisosaamisaluettamme on nivelletty tukityömalli, OTE®-työskentely, jossa lapsen/nuoren ja perheen tukityötä tehdään tiiviissä yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa kokonaisvaltaisesti. Pystymme hyödyntämään kaikissa palveluissamme OTE®-työskentelymallia.