Löytöretki-työskentely®

Löytöretki-työskentely® on Välitunnin kehittämä menetelmä tukemaan lapsen ja nuoren minäkuvan eheytymisprosessia työskentelyn aikana ja sen päättymisen jälkeen. Menetelmän tavoitteena on konkreettisesti tehdä näkyväksi lapsen vahvuuksia hänelle itselleen ja hänen lähiverkostolleen. Menetelmän tukena käytetään erilaisia työskentelymateriaaleja. Olennaisena välineenä menetelmässä käytetään valokuvia lapsesta ja hänen toimintaympäristöstään.

Ennen Löytöretki-työskentely®:n aloittamista pohditaan lapsen ja perheen sekä työryhmän kanssa sitä, onko Löytöretki-työskentelyn® aloittaminen lapsen kanssa tarkoituksenmukaista. Työskentely käynnistetään kysymällä lapselta ja hänen perheeltään kirjallisesti kuvauslupa. Löytöretki-työskentely®:n aikana dokumentoidut asiat kootaan lapselle Löytöretki-kansioon, joka jää hänelle tukisuhteen päättymisen jälkeen.