Vertaistukiryhmät

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Vertaistuki tarkoittaa kokemustietoon perustuvaa tukea, jonka tärkeimmät elementit ovat kertominen ja kuunteleminen. Saman kokeneet voivat kertoa omista tiedoistaan, havainnoistaan ja kokemuksistaan.

Vertaistuen arvo on siinä, että kertojalla ja kuulijalla on samanlainen kokemus, joka mahdollistaa toisen tarinan ymmärtämisen. Yhteinen kokemusten jakaminen luo syvän ymmärretyksi tulemisen tunteen. Jaettu kokemus on merkittävä kokemus.

Vertaistukiryhmiä voidaan toteuttaa osana palveluitamme esimerkiksi OTE-työskentelyssä®, perhetyössä tai Nepsy-valmennuksessa. Ryhmiin on mahdollista osallistua myös omana tukipalveluna sosiaali- tai koulutoimen ohjaamana.

Vertaistukiryhmiämme ovat:

  • isä-poika-ryhmä
  • äiti-tytär-ryhmä
  • vanhempien ryhmät (esim. yksinhuoltajat, vanhemmat, joilla on tiettyyn ikäryhmään oleva lapsi, erityislasten vanhemmat)
  • erilaiset toiminnallisuuteen perustuvat lasten ja nuorten ryhmät (esim. liikunta, luonto, kuvataide, eläimet)