Entries by Välitunti Oy

Taitotalo ja Välitunti Oy yhteistyössä: nuorten ääni kehitystyön veturina

Millainen palvelu tai tuote auttaisi parhaiten haastavissa tilanteissa olevia lapsia sekä heitä tukevia aikuisia? Millä lailla voidaan tuoda hyvää virettä elämään ja kannustaa koulunkäyntiin? Palvelumuotoilun keinoin tuetaan hyvää virettä nuorten elämään. Välitunti Oy ja Taitotalo lähtivät kehittämään uudenlaista kännykkäsovellusta lasten ääntä kuunnellen. Välkky-niminen sovellus on edennyt testausvaiheeseen ja otetaan käyttöön syksyllä. Välitunti Oy keskittyy auttamaan […]