Välitunti Oy:n Jelppari-sovellus on otettu käyttöön

Olen Jelppari! Tukityöskentelyn vaikuttavuuden arviointiin lasten ja nuorten kanssa yhdessä kehitetty sovellus. Voit kokeilla demoversiotani tabletilla.

Kanssamme mukana kehittämässä:

 • Asiakkaamme: lapset, nuoret ja heidän vanhempansa
 • Moniammatillinen yhteistyöverkostomme: tukipalvelujemme tilaajia, koulun henkilöstöä sekä lasten- ja nuorten psykiatrian poliklinikan työntekijöitä
 • Välitunti Oy:n työntekijät

Kehittämistyössä mukana ovat olleet Taitotalon koulutusasiantuntija Kimmo Viitanen, asiantuntija sosiaalialan digitaalisissa ratkaisuissa Tarja Poutiainen sekä software engineer Adam Wallin.

JELPPARI MAHDOLLISTAA:

 • oikeiden asioiden äärelle ohjaamista
 • asiakkaan aktiivista osallistamista ja kommunikaation lisääntymistä työskentelyssä
 • prosessin etenemisen näkyväksi tekemistä
 • pientenkin onnistumisten esille nostamista
 • omaan muutokseen motivoitumista
 • oikean tiedon saamista: varhaisempia signaaleja, ajan ja rahan säästöä
 • positiivisena tsempparina asiakkaalle olemista, työkaveri tukityöntekijälle
 • inhimillisyyttä
 • hyvinvoinnin lisääntymistä
 • tukityön vaikuttavuuden todentamista

Jelpparin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja palvelun tilaajalle maksutonta. Sovellusta on mahdollista käyttää osana tukityöskentelyprosessia.

Olen Jelppari! Tukityöskentelyn vaikuttavuuden arviointiin lasten ja nuorten kanssa yhdessä kehitetty sovellus. Voit kokeilla demoversiotani tabletilla.