Hevosavusteinen tukityö

Hevosavusteinen tukityöskentely on asiakkaan tarpeista lähtevää toimintaa, jonka tavoitteista sovitaan yhdessä. Työskentely on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on vaikeuksia omassa pärjäämisessä (esim. tunteiden hallinta, keskittyminen, vuorovaikutus, mielenterveys, päihteet).

Työskentelyn lähtökohtana on hevosen ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentaminen sekä yhdessä toimimisen taitojen oppiminen. Hevosen kanssa opitut vuorovaikutuksen, huolehtimisen, rentoutumisen sekä itsensä voittamisen taidot vahvistavat asiakkaan arjessa tarvittavia pärjäämisen osa-alueita. Työskentelyn keskiössä ovat onnistumisen kokemukset sekä itsetunnon vahvistuminen.