Välitunti Oy:n vuodesta 2019 kehittämä Välkky-sovelluksen ensimmäinen versio on valmiina asiakaskäyttöön helmikuun lopulla!

Välkkyä on ollut kanssamme kehittämässä osallistavan palvelumuotoilun keinoin:

 • Asiakkaamme: lapset, nuoret ja heidän vanhempansa
 • Moniammatillinen yhteistyöverkostomme: tukipalvelujemme tilaajia, koulun henkilöstöä sekä lasten- ja nuorten psykiatrian poliklinikan työntekijöitä
 • Välitunti Oy:n työntekijät

Kehittämistyössä mukana ovat olleet Taitotalon koulutusasiantuntija Kimmo Viitanen, asiantuntija sosiaalialan digitaalisissa ratkaisu Tarja Poutiainen sekä software engineer Adam Wallin.

VÄLKKY MAHDOLLISTAA:

 • oikeiden asioiden äärelle ohjaamista
 • asiakkaan aktiivista osallistamista ja kommunikaation lisääntymistä työskentelyssä
 • prosessin etenemisen näkyväksi tekemistä
 • pientenkin onnistumisten esille nostamista
 • omaan muutokseen motivoitumista
 • oikean tiedon saamista: varhaisempia signaaleja, ajan ja rahan säästöä
 • positiivisena tsempparina asiakkaalle olemista, työkaveri tukityöntekijälle
 • inhimillisyyttä
 • hyvinvoinnin lisääntymistä
 • tukityön vaikuttavuuden todentamista

Välkyn käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja palvelun tilaajalle maksutonta. Välkky-sovellusta on mahdollista käyttää osana tukityöskentelyprosessia.

Taitotalo ja Välitunti Oy yhteistyössä: nuorten ääni kehitystyön veturina

Millainen palvelu tai tuote auttaisi parhaiten haastavissa tilanteissa olevia lapsia sekä heitä tukevia aikuisia? Millä lailla voidaan tuoda hyvää virettä elämään ja kannustaa koulunkäyntiin? Palvelumuotoilun keinoin tuetaan hyvää virettä nuorten elämään.

Välitunti Oy ja Taitotalo lähtivät kehittämään uudenlaista kännykkäsovellusta lasten ääntä kuunnellen. Välkky-niminen sovellus on edennyt testausvaiheeseen ja otetaan käyttöön syksyllä.

Välitunti Oy keskittyy auttamaan sosiaalihuollon piirissä, haastavassa tilanteessa olevia 7–17-vuotiaita lapsia, jotka uhkaavat jäädä monesti koulupudokkaiksi.

– Kaiken taustalla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Olimme miettineet, voisimmeko tehdä jotain heidän näköistään ja saada samalla vaikuttavuusdataa asiakkuuksista. Kun lapsen eheytymisprosessia saadaan näkyväksi, voimme toivottavasti voimauttaa myös vanhempia ja muita ympärillä olevia ihmisiä, toteaa toimitusjohtaja Turo Eronen Välitunti Oy:sta.

Taitotalo Oy otti yhteyttä otollisella hetkellä, ja yhteistyö käynnistyi Digivisio-nimisen EU-hankkeen turvin.

Lue koko artikkeli Taitotalon sivuilla >