Taitotalo ja Välitunti Oy yhteistyössä: nuorten ääni kehitystyön veturina

Millainen palvelu tai tuote auttaisi parhaiten haastavissa tilanteissa olevia lapsia sekä heitä tukevia aikuisia? Millä lailla voidaan tuoda hyvää virettä elämään ja kannustaa koulunkäyntiin? Palvelumuotoilun keinoin tuetaan hyvää virettä nuorten elämään.

Välitunti Oy ja Taitotalo lähtivät kehittämään uudenlaista kännykkäsovellusta lasten ääntä kuunnellen. Välkky-niminen sovellus on edennyt testausvaiheeseen ja otetaan käyttöön syksyllä.

Välitunti Oy keskittyy auttamaan sosiaalihuollon piirissä, haastavassa tilanteessa olevia 7–17-vuotiaita lapsia, jotka uhkaavat jäädä monesti koulupudokkaiksi.

– Kaiken taustalla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Olimme miettineet, voisimmeko tehdä jotain heidän näköistään ja saada samalla vaikuttavuusdataa asiakkuuksista. Kun lapsen eheytymisprosessia saadaan näkyväksi, voimme toivottavasti voimauttaa myös vanhempia ja muita ympärillä olevia ihmisiä, toteaa toimitusjohtaja Turo Eronen Välitunti Oy:sta.

Taitotalo Oy otti yhteyttä otollisella hetkellä, ja yhteistyö käynnistyi Digivisio-nimisen EU-hankkeen turvin.

Lue koko artikkeli Taitotalon sivuilla >