Välitunti Oy:n Välkky-sovelluksen ensimmäinen versio on valmiina asiakaskäyttöön helmikuun lopulla!

Välkkyä on ollut kanssamme kehittämässä osallistavan palvelumuotoilun keinoin:

 • Asiakkaamme: lapset, nuoret ja heidän vanhempansa
 • Moniammatillinen yhteistyöverkostomme: tukipalvelujemme tilaajia, koulun henkilöstöä sekä lasten- ja nuorten psykiatrian poliklinikan työntekijöitä
 • Välitunti Oy:n työntekijät

Kehittämistyössä mukana ovat olleet Taitotalon koulutusasiantuntija Kimmo Viitanen, asiantuntija sosiaalialan digitaalisissa ratkaisu Tarja Poutiainen sekä software engineer Adam Wallin.

VÄLKKY MAHDOLLISTAA:

 • oikeiden asioiden äärelle ohjaamista
 • asiakkaan aktiivista osallistamista ja kommunikaation lisääntymistä työskentelyssä
 • prosessin etenemisen näkyväksi tekemistä
 • pientenkin onnistumisten esille nostamista
 • omaan muutokseen motivoitumista
 • oikean tiedon saamista: varhaisempia signaaleja, ajan ja rahan säästöä
 • positiivisena tsempparina asiakkaalle olemista, työkaveri tukityöntekijälle
 • inhimillisyyttä
 • hyvinvoinnin lisääntymistä
 • tukityön vaikuttavuuden todentamista

Välkyn käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja palvelun tilaajalle maksutonta. Välkky-sovellusta on mahdollista käyttää osana tukityöskentelyprosessia.